/ 1 نظر / 19 بازدید
sadeh del

روزی دختر شیخی یک تبلت گوگل نکسوس بخرید و بر شیخ عرضه نمود... شیخ بگفت: این تبلت که خرید نمودی اولین کار چه کردی؟ عرض نمود: یا شیخ بر صفحه‌اش برچسب زدم و دور آن کاوری بس محکم قرار دادم شیخ فرمود: ای دختر! آیا کسی تو را به این کار مجبور کرد؟ عرض نمود: خیر شیخ فرمود: آیا تو به شرکت گوگل توهین کردی که چنین کاور بر آن نهادی؟ عرض نمود: خیر اتفاقاً خود گوگل که آن را ساخته توصیه نماید که بر آن کاور نهیم شیخ فرمود: آیا چون این تبلت چیپ و درپیت است کاورش کردی؟ عرض نمود: خیر بلکه چون ارزشمند است و کلی تکنولوژی صرف آن شده چنین کردم شیخ فرمود: آیا کاور از جمال تبلت نکاهد و به وزنش نیفزاید؟ عرض نمود: باکی نیست و به دوامش نیز بیفزاید شیخ صیحه‌ای بزد و فرمود: پس بدان ای دختر که آنکه مرا و تو را ساخته ما را به عفاف و حجاب، توصیه نموده است که عفاف نه دست و پا گیر است و نه موجب عذاب بلکه ضمانت ماندگاریست...