علل آسان شدن گناه

ملا حسینقلی همدانی از بزرگ پس از شیخ انصاری است که در کنار درس فقه، درسهاى اخلاقى و عرفانى هم براى چند تن از شاگردان برگزیده اش داشت.
عارف بزرگ همدان نزدیک به سیصد شاگرد پروراند. بزرگانى چون: شیخ محمد بهارى همدانى، سید ابوالقاسم اصفهانى، سیّداحمد کربلایى، شیخ محمد باقر بهارى همدانى، میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى و ... .
وی نامه های اخلاقی هم می نوشتند که در اینجا یکی از آنان را که شامل نصایح اخلاقی می شود را می آوریم:
«این که مى بینى معصیت در نظرت سهل شده، به جهت امورى چند است که بعضى از آنها را ذکر مى کنیم:
اوّلاً؛ فکر خود را تماماً متوجّه به دنیا دنّى کردهاى. از این جهت بالمرّه از نفع و ضرر اخروى غافل شده اى. نمى دانى چه بسیار بسیار منافع و سعادت ابدیّه از تو فوت شد و چقدر ضررهاى بزرگ بسیار به خود زده اى.
ثانیاً؛ عجز و حاجت و فقر خودت را ملتفت نیستى که ذرّه ذرّه بدنت به حفظ کارکنان او، که ملائکه باشند، بر پاست.
ثالثاً؛ نمى دانى که در هر آنى، در هر جزء از اجزاء بدنت، نعَم غیر متناهیه، مرحمت از او شده و مى شود که به بیان و بنان، ممکن نیست حصر آنها. با این حال، چگونه نعمت او را در معصیت او صرف مى کنى؟
چگونه غافلى از عقوبات سخت او، مگر نمىدانى که مابین مرگ و قیامت هزار غصّه هست و آسانترین آنها تلخى جان کندن است. چرا از شداید قیامت، غافلى؟ امان از روزى که از دهشت و وحشت او، مقرّبین در خوف و اضطراب مىباشند. چرا نباشند؟ از روزى که زمینش و هوایش آتش و جهنم به اطراف خلایق محیط و ملایک غلاظ و شداد در بگیر و ببند.

رابعاً؛ چگونه غافلى از عقوبات سخت او، مگر نمى دانى که مابین مرگ و قیامت هزار غصّه هست و آسانترین آنها تلخى جان کندن است. چرا از شداید قیامت، غافلى؟ امان از روزى که از دهشت و وحشت او، مقرّبین در خوف و اضطراب مى باشند. چرا نباشند؟ از روزى که زمینش و هوایش آتش و جهنم به اطراف خلایق محیط و ملایک غلاظ و شداد در بگیر و ببند. نیکان در وحشت و اضطراب و بدان در شکنجه و عذاب، آفتاب در بالاى سر و زمین، گرمتر از کوره آهنگر. خطر حساب از یک طرف و دهشت صراط از یک طرف، کار هنوز به جهنّم نرسیده، از آتش و سلاسل و اغلال او بگویم یا از مار و عقربهایش بیان نمایم.
خلاصه، اینها مختصر نویسى است و این فقراتى که گفته شد، از هزار یک بیان نشد.»

[h=2]پیام ها:[/h]1. عوامل آسان شدن ارتکاب گناه:
الف: غفلت از آخرت و توجه بسیار به دنیا. (دنیا زدگی)
ب: فراموش کردن عجز و نیازمندی خود. (سرمستی)
ج: مغرور گشتن به نعمتهای الهی و سوء استفاده از آن در معصیت. ( رفاه زدگی)
د: بی توجهی به عقابهای الهی. (عافیت اندیشی)

2. عوامل موثر در انجام اعمال ثواب:
الف: آخرت اندیشی و پرهیز از دنیا زدگی.
ب: هوشیاری نسبت به عجز و نیازمندی خویش.
ج: توجه به قدرت یابی از نعمتهای خداوند و عدم سوء استفاده از آن.
د: عاقبت اندیشی و اجتناب از عافیت طلبی.
[HR][/HR]نگارنده: مرحوم ملا حسینقلی همدانی

/ 1 نظر / 25 بازدید