ایات نور

سوره انبیاء آیه 1- نزدیک شد مردمان را قیامت که وقت رسیدن حساب اعمال ایشان است. (چون قطعاً خواهد آمد مثل آن است که نزدیک شده است.) و حال آنکه ایشان در غفلت‌اند و اعراض کنند. (از مهیا شدن برای حساب.)

آیه 2- نیامد ایشان را هیچ پندی از پروردگارشان که تازه فرستاده شده باشد توسط پیغمبری مگر اینکه بشنوند آن را از پیغمبر و بازی کنند با آن و به کار نبندند آن را.

آیه 3- می‌شنوند آن را در حالتی که مشغول است دل‌های ایشان به غیر خدا به علایق خود و پوشیده داشتند سخن را به طور نجوا آن کسانی که ظلم کردند بر نفس خود که می‌گفتند با یکدیگر آیا این پیغمبر مگر نه بشر است مثل شما؟ آیا قبول می‌کنید سحر او را با آنکه شما بینا هستید به حال او؟

آیه 4- پیغمبر گفت پروردگار من می‌داند گفتن هرگوینده را در آسمان و زمین که حق است یا باطل و اوست شنوندۀ دانا.

آیه 5- بلکه گفتند کافران که قرآن سخنان پراکندۀ پریشان است که بربافته است محمد (ص) آن را از پیش خود و به دروغ نسبت به خدا می‌دهد. بلکه گفتند او شاعر است، باید بیاورد ما را آیت و نشانه‌ای همچنان که فرستاده شدند پیغمبران پیشینیان با نشانه‌ها.

آیه 6- ولی ایمان نیاوردند پیش از کفار مکه اهل هیچ یک از شهرهایی که هلاک کردیم ایشان را آیا اینها ایمان می‌آورند؟

آیه 7- و نفرستادیم ما پیش از تو ای پیغمبر مگر مردانی که وحی کردیم به ایشان، پس سوال کنید ای مردم از اهل کتاب که ایشان عالم‌اند به شریعت پیغمبران اگر شما نمی‌دانید.

آیه 8- و قرار ندادیم ما پیغمبران را صاحب بدنی که احتیاج به خوراک نداشته باشد و نخورند طعام را و جاویدان هم در دنیا بمانند که نمیرند.

آیه 9- پس راست گفتیم ما و وفا کردیم ایشان را به وعده خود و نجات دادیم ما پیغمبران را و هرکه از مومنین با ایشان می‌خواستیم نجات دادیم و هلاک کردیم بی‌باکان در کفر و عصیان را.

آیه 10- فرستادیم ما به سوی شما کتابی را که در اوست پند و اندرز که مایه سعادت شماست آیا تعقل نمی‌کنید؟

/ 2 نظر / 84 بازدید
م.ع

برکسی پوشیده نیست که نوشتن ونشر آیات قرآنی واحادیث اون هم در محیط مجازی کاریست بسیار پسندیده منتها نوشتن به این صورت زیاد مخاطب رو جلب نمی کنه آدمو یاد کتابهای معارف میندازه! اگر این نوشته های زیبا همراه با عکس ومثالها ونمونه های کاربردی باشد مخاطب بیشتری رو جلب میکند در ضمن مخاطب استفاده ی بیشتر وبهتری میبرد. برای مقابله با سایت ها و وبلاگ های بی محتوا باید اینگونه وبلاگ نویسی ها هم از لحاظ کیفیت وهم از لحاظ کمیت افزایش پیدا کنند در ضمن باید تبلیغات بیشتری برای جذب مخاطب انجام دهند.[گل]

‏*‏‏*‏‏*‏