40 توصیه عاشقانه آقای قرائتی

آقــای عزیز!

 

۱) به همسرت بگو : دوستت دارم!

 

۲) واژه « دوست داشتن »را فقط برای او هزینه کن!

 

۳) همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی !

 

۴) کاری کن که به تو ایمان بیاره !

 

۵) تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی!

 

۶) از عشقت برای او هزینه کن ، نه فقط از ثروتت!

 

۷) زیبایی همسرت را ستایش کن!

 

۸) کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن !

 

۹) او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نکن!

 

۱۰) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه !

 

۱۱) با بحث و جدل او را خسته نکن!

 

۱۲) نسبت به همسرت همیشه وفادار باش!

 

۱۳) اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن!

۱۴) همدردی و همدلی او را آرام می کنه !

 

۱۵) قبل از انتقاد ازش تعریف کن!

 

۱۶) سربسرش نگذار !

 

۱۷) اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه!

 

۱۸) اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه!

 

۱۹) از دست پختش تعریف کن !

 

۲۰) نیش او نوشه ، ناراحت نشو!

 

۲۱) دل او را نشکن !

 

۲۲) مسخره اش نکن !

 

۲۳) حسادت او را با تحقیر برنیانگیز!

 

۲۴) انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : ” با من ستیز مکن ! “

 

۲۵) هر وقت بهت شک کرد ، با صداقت و مهربانی مطمئنش کن!

 

۲۶) اگه گفت : « به اندازه دنیا دوستت دارم » !

 

۲۷) اگه گفت : تو منو دوست نداری !

 

اگه گفت : من بدبختم که با تو ازدواج کردم !

 

بلافاصله به او بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم!

 

۲۸) اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه !

 

بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا میگردونمت !

 

۲۹) اگه گفت : تو خیلی بدی !

 

بگو : عوضش تو خیلی خوبی !

 

۳۰) اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر!

 

۳۱) اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو ! فقط نوازشش کن!

 

۳۲) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم !

 

بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری ! ازت متشکرم !

 

۳۳) اگه اخم کرد !

 

بهش بگو : اخم نکن , زشت می شی !

 

۳۴) اگه باهات قهر کرد !

 

بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه !

 

قابل توجه بسیاری از آقایون:

۳۵) اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد ، فقط شنونده خوبی باش!


 


۳۶) اگه گفت : من خواستگارای زیادی داشتم !

 

با لبخند بگو : پس من خیلی آدم خوش شانسی  هستم که تو رو به چنگ آوردم!

 

۳۷) اگه گفت : تو زشتی! بگو عوضش تو خوشگلی!

 

۳۸) اگه بازم گفت : زشتی!

 

بهش بگو : زیبایی مرد در عقل اونه!

 

۳۹) اگه گفت : طلاق می خوام ! حتما به مشاور مراجعه کن !

 

۴۰) دلآرامیی که داری دل در او بند!

/ 1 نظر / 52 بازدید
مریم

من خدا را دارم … کوله بارم بر دوش، سفری می باید ، سفری تا ته تنهایی محض ، هر کجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، فقط آهسته بگو: من خدا را دارم