آیا با چشمهایی که  ناموس دیگران را دیده زده ایم میتوانیم چشم های شهیدانی را ببینیم که برا دفاع از ناموس و دین و غیرت و شرافت جان خود را فدا کردن .؟؟؟؟؟؟؟؟

هرچند که بیمار تو هستیم همه  

                      دیوانه دیدار تو هستیم همه

                                 بین خودمان بماند اقا عمریست

                                                انگار طلبکار تو هستیم همه

                         بیاید که دست از گنه برداریم

               مایی که ادعای یاری داریم 

      از خوب و بد ما همه پیداست

سرباز امام زمان یا سرباریم

/ 0 نظر / 68 بازدید