پروردگارا!

از ماه و خورشید شرمنده ایم

از انس و جان شرمنده ایم

حتی از ابلیس شرمنده ایم

که آنها در کار خود ثابت قدم بودند

و ما در عهد و پیمان با تو ثابت قدم نبودیم

خدایا ثابت قدممان کن!! 
 

گاه ما میتوانیم همه را فریب بدهیم جز خودمان را ،

چنانکه گاه هیچ کس را فریب نمیدهیم جز خودمان را

 

 

 
/ 0 نظر / 23 بازدید